Werk & Consequenties

Home ] Up ] [ Werk & Consequenties ] het huis ] Zaakwaarnemer ] Budget ] Geld onderweg ] verzekering ] Visum nodig ] paklijst ] ziektes & gezondheid ] Als het misgaat ] Tips & uitrusting ] Veiligheidstips ] Vliegtickets ] Collect Call ]

Als je voor een langere tijd op reis gaat kun je 2 dingen doen;

1.baan opzeggen
2.overleggen met je werkgever om tot een sabbatical leave te komen.

Je staat er niet bij stil, maar de gevolgen kunnen dramatisch zijn. Enerzijds neem je ontslag omdat je voor eens in je leven dat "ultieme" gevoel van vrijheid wilt hebben. Anderzijds, als je het nuchter gaat bekijken blijkt dat je eigenlijk een groot risico loopt. 

Natuurlijk, je hebt een reisverzekering en je denkt dat alles wel meevalt, en dat een ongeluk niet bij jouw zal gebeuren. Bedenk dat, als je ontslag neemt, de volgende zaken niet geregeld zijn:

  • 1.je pensioen stopt ! Ok, dat kun je opvangen met een lijfrentepolis, of goed sparen

  • 2.je betaald geen aow en anw premie meer. Ok, als je een jaar geen aow premie betaald scheelt je dat 2 % procent op je pensioen. De anw regeling is minder dramatisch en zou je kunnen missen. Bedenk echter waar die regeling voor gemaakt is: voor de nabestaanden. 

  • 3. je betaald ook geen WAO premie meer. Dus als je tijdens je reis een een ongeluk krijgt en arbeidsongeschikt raakt heb je dus een probleem. De uitkeringsinstantie in Nederland moet dan wel nog overtuigd worden van het feit dat jij er alles aan gedaan hebt om gezond te blijven. Voor ons is dit eigenlijk wel de belangrijkste reden om eens met de werkgevers na te gaan of een "sabbatical leave" bespreekbaar is.

  • 4.Nu zijn wij beiden particulier verzekerd, dus die moet worden opgezegd. ALs je ziekenfonds verzekerd bent zijn er nog wettelijke regelingen waarbij je tijdens een sabbatical leave deze verzekering door kan laten lopen. Je moet dan wel zelf de premie betalen.

  • 5.Je hebt geen werk, dus geen inkomen en geen zekerheid als je terugkomt.

dd. 16.april 2003; het is inmiddels duidelijk dat we beiden geen baan meer hebben en dus geen premies etc...

dd. 10 feb 2003: Alle bovenstaande maakt duidelijk dat we hier nog eens goed over moeten nadenken. 

Je hebt tegenwoordig ook allerlei verlof-spaarregelingen, maar voor ons is dit tekort. Daar moet je minimaal 2-3 jaar vakantie dagen sparen om een jaar weg te kunnen.

 

Hieronder nog wat uitgebreide informatie van de Joho - company


 

FinanciŽle en verzekerings consequenties van langere tijd wonen/reizen/werken in het buitenland

 


 
Ziektekostenverzekering   "Gat" voor vertrek

 
  •   (Ziekenfonds/particulier)

Het is in Nederland verplicht een ziektekostenverzekering te hebben. Onder bepaalde voorwaarden is dat via het Ziekenfonds (bv in verband met werk of uitkering), anders particulier. Bij een langdurig verblijf in het buitenland, dient er vaak van verzekering worden veranderd, omdat: ivm stoppen met werken het ziekenfonds stopt ivm stoppen van een uitkering het ziekenfonds stopt een reguliere verzekering niet altijd (voldoende) dekt in het buitenland

 

Ziekenfonds verzekerden zitten vaak met een gat tussen het moment waarop het ziekenfonds verplicht stopt (ivm stoppen van werk of uitkering) en het moment van vertrek, waarop de nieuwe reis/expatverzekering in gaat. De uitgebreide reisverzekering Special ISIS biedt de mogelijkheid om dit "gat" bij te verzekeren in de vorm van een "Aanvullende Ziektekosten Verzekering voor vertrek", de AZV-vv. Een particulieren ziektekostenverzekering kan vaak doorlopen tot en met de dag van vertrek, eventueel met enige dagen overlap.

 

Om toch een ziektekostenverzekering te hebben in het buitenland, is er een veel v eelgebruikte mogelijkheid:  
 

  
Uitgebreide reisverzekering   

  

Een speciale reisverzekering met o.a. een langere looptijd en met volledige (!) dekking van medische kosten, waarbij dus geen ziektekostenverzekering in Nederland nodig is (wat wel het geval is bij de "normale" reisverzekeringen, OOK de doorlopende). Een dergelijke verzekering heeft opties zoals een aanvullende ziektekostenverzekering voor vertrek en na thuiskomst. Voorbeeld: Special ISIS.

 

 

Bij terugkomst


 
Acceptatieplicht   Ziekenfonds

 

Ziektekostenverzekeraars hebben een acceptatieplicht. Deze acceptatieplicht geldt zowel voor ziekenfonds als voor particulier verzekerden. De plicht geldt echter alleen voor de ziektekostenverzekering met de laagste dekking.

 

Via het ziekenfonds kan je weer worden verzekerd zodra je een uitkering hebt aangevraagd of via een nieuwe werkgever. Dit kan echter pas ingaan zodra de uitkering is geaccepteerd of het werk is begonnen (en je ook bent ingeschreven). Je hebt daardoor zeer waarschijnlijk een (korte) periode waarin je niet bent verzekerd. Let dus goed op. En hou rekening met het feit dat al je onverhoopt terug moet keren in geval van een ongeluk of ziekte, een reisverzekering ophoudt zodra je weer terug bent in Nederland. Indien je een Nederlandse ziektekostenverzekering hebt is dat geen probleem. Heb je die niet, dan kan dat problemen veroorzaken, omdat je niet bent verzekerd. Let dus op bij het afsluiten van je uitgebreide reisverzekering indien je geen ziektekostenverzekering hebt lopen, en sluit indien mogelijk een aanvullende ziektekostenverzekering af. Hou ook rekening met het feit dat een uitkerings-aanvraag kan worden afgewezen, waardoor ook geen recht op ziekenfonds ontstaat, met alle gevolgen vandien. In tegenstelling tot wat soms wordt beweert, kan je nooit een garantie krijgen voor vertrek dat je een uitkering krijgt bij terugkomst. Dit omdat (financiŽle) omstandigheden gewijzigd kunnen zijn gedurende de afwezigheid (geld verdiend, verdienende partner, etc).

 

ISIS biedt voor de periode bij terugkomst de Aanvullende Ziektekosten Verzekering na thuis aan, de AZV-nt. Deze verzekering biedt maximaal twee maanden de tijd om in Nederland een geschikte ziektekostenverzekering te vinden, particulier of ziekenfonds.

 
  • Particulier

Hiervoor geldt vrijwel hetzelfde verhaal als hierboven met het ziekenfonds.

 

 

 
Verzekerd zijn tijdens werken in het buitenland  

AOW/ANW verzekeringen


 

Met een normale reisverzekering ben je niet verzekerd voor ziektekosten tijdens het werk in het buitenland. Met de uitgebreide verzekeringen, zoals de Special ISIS en de Elvia Globetrotter, ben je wel verzekerd (voor bepaalde beroepen geldt een toeslag en zeer gevaarlijk werk is uitgesloten). Let er echter wel op dat aansprakelijkheid (dus als je schade berokkent aan iets of iemand tijdens je werk) onder de verantwoordelijkheid van je werkgever valt. Voor de Expatverzekering geldt hetzelfde.

 

 

In Nederland is iedereen verplicht verzekerd voor deze 2 verzekeringen, ongeacht of iemand wel/ geen inkomen ontvangt. Wordt iemand door de overheid uitgezonden, dan is hij/zij (inclusief eventuele partner en/of kinderen) ook verplicht verzekerd. Wordt iemand door een bedrijf uitgezonden, of gaat iemand werken voor een bedrijf in het buitenland, dan is iemand meestal niet meer verzekerd voor AOW/ANW.

 

Gevolgen van niet verzekeren


 
A.O.W.    A.N.W.

 

AOW (Algemene Ouderdoms Wet): een (volledig) Aow pensioen wordt opgebouwd uit maximaal 50 te verzekeren jaren tussen 15 jaar en 65 jaar, per jaar dus 2%. Ieder jaar dat iemand niet verzekert is, gaat dus af van de pensioenopbouw (2% per jaar).

 

  ANW (Algemene Nabestaanden Wet): deze wet geeft recht op een nabestaandenuitkering, bij overlijden van de verzekerde (mits deze natuurlijk verzekerd was), voor de partner/samenwonende indien hij/zij: 

1-jonger is dan 65, en 
2- een kind verzorgt jonger dan 18 jaar, of
3-voor tenminste 45% arbeidsongeschikt is, of
4-geboren is voor 1950. Niet verzekerd op het moment van overlijden zijn betekent dus geen uitkering voor de nabestaanden.

De omstandigheden kunnen zo zijn dat beide verzekeringen niet noodzakelijk zijn, of met andere verzekeringen kunnen worden ondervangen. Een pensioen kan met een lijfrente- of koopsompolis worden aangevuld, of gewoon door extra sparen, een levensverzekering biedt financiŽle ondersteuning voor nabestaanden. Voor degenen dien niet meer zijn verzekerd voor AOW/ANW, maar zich toch wel willen verzekeren, is er de mogelijkheid om vrijwillig bij te verzekeren om het recht op AOW en ANW te behouden. Voor alle informatie hierover, en over alle andere aspecten heeft De Sociale Verzekerings Bank (SVB, Amstelveen) een boekje beschikbaar, met uitgebreide informatie.

 


 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering    Nieuw bij de Goudse 

 

Sommige (Expat-)verzekeraars bieden de mogelijkheid arbeidsongeschiktheid te verzekeren. De Goudse Expatriate Polis biedt deze mogelijkheid ook. Vanzelfsprekend moet iemand dan ook daadwerkelijk werken. De uitgebreide reisverzekeringen bieden deze optie niet. Ga je niet aan het (betaalde) werk, maar wil je toch een financiŽle ondersteuning indien je letsel oploopt waardoor je niet meer (goed) je werk kan uitvoeren, dan is een ongevallen verzekering een (beperkte) mogelijkheid. 

Een reisverzekering heeft vaak ook een ongevallenverzekering in zich. Let wel op dat de uitkering eenmalig is, en afhankelijk is van wat je hebt opgelopen. De uitkering is dus niet gerelateerd aan (gederfde) inkomsten. Door het afsluiten van 2 (of meer) reisverzekeringen, kan het uit te keren bedrag binnen bepaalde grenzen worden verhoogd (let wel op "de kleine lettertjes").

 
  • Tijdelijke arbeidsongeschiktheid door een ongeval. ( goudse ) 

Als je bijvoorbeeld voor je wereldreis je baan opzegt, kun je, als je in ht buitenland arbeidsongeschikt raakt, geen beroep doen op een WAO-uitkering. Je kunt hooguit rechten ontlenen aan de bijstand. Dat kan een Forse inkomensterugval tot gevolg hebben.

De Goudse biedt nu een optie - vooor zekerheid en is het risico van tijdelijke arbeidsongeschiktheid tot 2 jaar na het ongeval adequaat verzekerd. Je kan een verzekerd jaar bedrag kiezen tot maximaal uw huidige jaarsalaris.

 


 
Pensioen  

 

Onder het kopje "AOW/ANW verzekeringen" staan de gevolgen van een verblijf in het buitenland voor de AOW. Naast AOW kan een aanvullend pensioen worden opgebouwd. Dit is echter afhankelijk van fiscale regelingen, die per land verschillend kunnen zijn. Indien iemand in Nederland belastingplichtig blijft, kan volgens Nederlandse wetgeving aanvullend pensioen opbouwen. Indien in een ander land belasting wordt afgedragen, gelden de lokale regels. Belastingverdragen zorgen er voor dat er niet dubbel belasting wordt betaald. De verdragen zijn er echter niet met alle landen. De belastingdienst weet hier meer over.

 

 
   
Alle hieronder genoemde verzekeringen kunnen bij The JoHo Company worden afgesloten. Bel 071-5131357, mail naar info@joho.nl, kom langs in ťťn van de JoHo Jobs & Holiday Centers of vul het daarvoor bestemde formulier in op deze site (indien aanwezig). Voor vragen en/of aanvullende informatie kun je natuurlijk ook contact opnemen.

 


Up ] [ Werk & Consequenties ] het huis ] Zaakwaarnemer ] Budget ] Geld onderweg ] verzekering ] Visum nodig ] paklijst ] ziektes & gezondheid ] Als het misgaat ] Tips & uitrusting ] Veiligheidstips ] Vliegtickets ] Collect Call ]

terug naar boven

Hoe zit het dan met het huis? ..kijk naar de :Next

 

 


De site van Rob en jacky - gek op reizen.. 
Copyright © 2003 - 2008 [rugzakreis.nl]....  - laatste wijziging : 24 augustus, 2008 .

"One Life... Live it "

Hotlinks op deze site : 

Reisverzekeringen, hypotheken,  sparen, 

Click here for the Buff Sitemultifunctionele
sjaaltjes

notarissen


Outdoor kleding sinds  1976...